Project Description

VISUAL CIRCLE CLOCK

-For rent with option to buy-

NL:  Deze installatie laat men op een andere manier tijd ervaren. De tijd is vervormd naar een klok ontwerp die je elke seconde en minuut intens en bewust laat ervaren. Het is een interactief werk waarmee de kijker de klok kan beïnvloeden. De esthetische vorm zorgt voor een andere manier van tijd ervaring. Ook hier is de infinity zichtbaar in de vorm van een kleurrijke tunnel.

—————

ENG: This installation allows one to experience time in a different way. Time is transformed into a clock design that lets you experience every second and minute intensely and consciously. It is an interactive work with which the viewer can influence the clock. The aesthetic shape allows for a different way of experiencing time. Here too, the infinity is visible in the form of a colorful tunnel.