Project Description

TUNNELVISIE 3.0

-For rent with option to buy-

NL: Er is een confrontatie van (observatie) gedrag van de kijker, waarbij de perceptie wordt gestimuleerd en weerspiegeld in letterlijke en figuurlijke vorm. Het toont een oneindige visuele tunnel van ritmische patronen die aandacht en rust trekt in een meditatieve ervaring van licht. Door licht en spiegels te gebruiken, transformeert het 2D-object in een 3D-visualisatie. De spiegelintrospectie combineert een digitale en analoge weergave van de perceptie van de kijker.In een caleidoscopische constante visuele verandering trekt het de aandacht van de kijker op een meditatieve en hypnotische manier.

Lees over de eerdere versie van Tunnelvision 2.0 en Tunnelvision 1.0, toen we de 1e PRIJS FOEDERER TALENT AWARD WONNEN!

—————

ENG: There is a confrontation of (observation)behavior of the viewer, where the perception is stimulated and reflected in literal and figurative form. It shows an infinite visual tunnel of rhythmic patterns that attracts attention and rest in a meditative experience of light. By using light and mirrors, the 2D object transforms into a 3D visualization. The Mirror Introspection combines a digital and analog view of the perception of the viewer.

In a kaleidoscopic constant visual change, it attracts and tries to capture the attention of the viewer in a meditative and hypnotic way.

Read about the earlier version of Tunnelvision 2.0 and Tunnelvision 1.0, when WE WON 1st price FOEDERER TALENT AWARD

NL: Onderzoek heeft aangetoond dat mensen slechts enkele seconden naar een schilderij kijken. Deze digitale lichtkunstwerken vinden manieren om de aandacht van de kijker langer vast te houden.

Wij mochten dankzij het winnen van een talent award exposeren in het Van Abbemuseum met 4 lichtkunstinstallaties waarbij wij onderzoek hebben gedaan naar de wisselwerking tussen de kijker en het kunstwerk. Door middel van interactieve technologie konden wij Tunnelvisie 3.0 elke dag meer optimaliseren. Dit heeft plaatsgevonden tijdens de Dutch Design Week en GLOW 2017.

—————

ENG:  Research has shown that people only look at a painting for a few seconds. These digital light artworks find ways to hold the viewer’s attention for longer.

Thanks to winning a talent award, we were allowed to exhibit in the Van Abbemuseum with 4 light art installations, in which we did research into the interaction between the viewer and the artwork. Using interactive technology, we were able to optimize Tunnel Vision 3.0 more every day. This took place during the Dutch Design Week and GLOW 2017.