Project Description

VISUALS CIRCLE CLOCK

A positive experience of time..

-For rent with option to buy-

NL: Deze klok zorgt dat tijd en ruimte op een andere manier ervaren wordt. Het zorgt voor bewustwording van elke seconde die voorbij tikt. Het is in het begin even zoeken naar de werking van de klok. Ook bij dit werk staat de aandacht van de kijker centraal.

Wanneer tijd niet meer van toepassing is kan men door middel van de ingebouwde sensor de klok omzetten naar een lichtkunstwerk waarbij het kleurenpatroon een meditatief gevoel geeft.

————–

ENG: This clock ensures that time and space are experienced in a different way. It ensures awareness of every second that ticks by. It is a bit of a search to find out how the clock works in the beginning. The attention of the viewer is also central to this work.

When time is no longer applicable, the built-in sensor can be used to convert the clock to a light artwork in which the color pattern gives a meditative feeling.