Project Description

TUNNELVISIE 2.0

interactive light art installation

-For rent with option to buy-

WE MADE THE NEWSPAPERS AGAIN 🙂

NL: Na Tunnelvisie 1.0 zijn wij verder gaan zoeken naar verbetering van het digitale lichtschilderij.. Versie 2.0 is smaller, complexer, dynamischer en houdt de aandacht van de kijker nog langer vast.

 Met de 2.0 versie hebben wij de 1e prijs Foederer Talent Award gewonnen. Hierdoor kregen wij de kans om Tunnelvisie 3.0  en andere werken te bouwen die geëxposeerd werden tijdens GLOW 2017 in het Van Abbemuseum te Eindhoven.

Er is een confrontatie van (observatie) gedrag van de kijker, waarbij de perceptie wordt gestimuleerd en weerspiegeld in letterlijke en figuurlijke vorm. Het toont een oneindige visuele tunnel van ritmische patronen die aandacht en rust trekt in een meditatieve ervaring van licht.

—————–

ENG: After Tunnel Vision 1.0, we started looking for improvements to the digital light painting. Version 2.0 is narrower, more complex, dynamic and holds the viewer’s attention even longer.

With the 2.0 version we have won the 1st prize Foederer Talent Award. This gave us the opportunity to build Tunnel Vision 3.0 and other works that were exhibited during GLOW 2017 in the Van Abbemuseum in Eindhoven.

There is a confrontation of (observation) behavior of the viewer, whereby perception is stimulated and reflected in literal and figurative form. It shows an infinite visual tunnel of rhythmic patterns that draws attention and tranquility in a meditative experience of light.